Zorgbelang Drenthe

A A A

Zorgbelang Drenthe


De Kazerne
Annerweg 30
9471 KV Zuidlaren
info@zorgbelang-drenthe.nl

Inschrijven /
E-panel /
Burgerpanel /
Nieuwsbrief /


Nieuwe openingstijden in 2018!
Vanaf 1 januari 2018 is Zorgbelang Drenthe bereikbaar van
  • maandag t/m donderdag van 08.30-17.00 uur

Wie is Zorgbelang Drenthe

Zorgbelang Drenthe is een vooruitstrevende onafhankelijke belangenorganisatie voor alle burgers in Drenthe die gebruik maken van zorg. Zorgbelang Drenthe adviseert bij vraagstukken rond zorg vanuit het cliëntperspectief door ontwikkelingen in de zorg te volgen en de gevolgen en alternatieven voor burgers in beeld te brengen. Dit alles in samenspraak met burgers!

Zorgbelang Drenthe heeft contacten met allerlei organisaties in de samenleving, van ouderenbonden tot cliëntenraden, en zal bij de uitvoering van haar taak gebruik maken van deze netwerken.

Wat doet Zorgbelang Drenthe

Zorgbelang Drenthe behartigt de belangen door op onderwerpen rond (ontwikkelingen) in de zorg informatie op te halen en om te zetten in advies- en verbetertrajecten. Denk hierbij aan het in kaart brengen van ervaringen en standpunten van burgers over de zorg en het meten van de klanttevredenheid.

Hoe doet Zorgbelang Drenthe dat

Zorgbelang Drenthe verzamelt ervaringen, meningen van burgers rond ontwikkelingen in de zorg door middel van o.a. het houden van burgerpanels en het raadplegen van haar eigen E-panel (internetpanel). Zorgbelang Drenthe organiseert bijeenkomsten en conferenties waarin zij dilemma’s bespreekbaar maakt en mede op zoek gaat naar oplossingen.

Voor wie werkt Zorgbelang Drenthe

Zorgbelang Drenthe is er voor alle burgers woonachtig in de provincie Drenthe. Zorgbelang Drenthe biedt alle burgers de mogelijkheid om mee te denken en mee te praten, op onderwerp, over ontwikkelingen in de zorg. Voor jongeren, ouders en verzorgers die gebruik maken van de jeugdzorg, heeft Zorgbelang Drenthe vertrouwenspersonen in dienst.
Klik hier om naar de website van vertrouwenspersonen jeugdzorg te gaan.

Overheden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen Zorgbelang Drenthe inhuren voor o.a.:

  • klanttevredenheidsmetingen;
  • kwaliteitsonderzoeken;
  • het organiseren en houden van panels als basis voor verander- of verbetertrajecten;
  • het ontwikkelen van cliëntenbeleid;
  • het doen van peilingen door inzet van het E-panel (internetpanel) of
  • het lid worden van Audité, de onafhankelijke klachtencommissie in de zorg.

Klik hier om naar de website van Audité te gaan.

Maatschappelijk ondernemingsplan 2017-2019 'gezond & wel'

Klik hier om maatschappelijk ondernemingsplan 2017-2019 gezond & wel te downloaden.

Jaarverslagen Zorgbelang Drenthe

Jaarverslag 2016, klik hier om te downloaden
Jaarverslag 2015, klik hier om te downloaden
Jaarverslag 2014, klik hier om te downloaden